PVCP_01
PVCP_02
PVCP_03
PVCP_04

whypvc_01
whypvc_02

downloadB

หน้าต่างไวนิล (uPVC Window)
หน้าต่างยูพีวีซี( uPVC Window) หรือหน้าต่างไวนิล (Vinyl Window) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 21 March 2011 19:58
   winex9  

หน้าต่างยูพีวีซี( uPVC Window) หรือหน้าต่างไวนิล (Vinyl Window)

จะมี 7 รูปแบบด้วยกันคือ

1. แบบบานเปิดเดี่ยว (Single uPVC Window,Single Vinyl Window)

2. แบบบานกระทุ้งเดี่ยว (Single uPVC Window,Single Vinyl Window)

3. แบบบานเปิดคู่ (Double uPVC Window, Double Vinyl Window)

4. แบบบานกระทุ้งคู่ (Double uPVC Window, Double Vinyl Window)

5. แบบบานเลื่อน 2 บาน (2 Sliding uPVC Window, 2 Sliding Vinyl Window)

6. แบบบานเลื่อน 4 บาน (4 Sliding uPVC Window, 2 Sliding Vinyl Window)

7. แบบช่องแสง

 

1. หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานเปิดเดี่ยว(Single uPVC Window,Single Vinyl Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้ 

     win1    

ขนาดกว้าง x สูง = 60 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 80 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 90 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

 

2. หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานกระทุ้งเดี่ยว(Single uPVC Window,Single Vinyl Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

    win2

ขนาดกว้าง x สูง = 60 ซม. x 40 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 60 ซม. x 100 ซม.

 

 3. หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานเปิดคู่(Double uPVC Window, Double Vinyl Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 100 ซม.
ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 120 ซม.

 

4. หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานกระทุ้งคู่(Double uPVC Window, Double Vinyl Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

    win3     

ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 40 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 100 ซม.

 

5. หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานเลื่อน 2 บาน(2 Sliding uPVC Window, 2 Sliding Vinyl Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

   win4      

ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 100 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 120 ซม. x 120 ซม.

 

6.หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบบานเลื่อน 4 บาน(4 Sliding uPVC Window,4 Vinyl Sliding Window) โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

win5       

ขนาดกว้าง x สูง = 240 ซม. x 100 ซม.
ขนาดกว้าง x สูง = 240 ซม. x 120 ซม.

 

7.หน้าต่างยูพีวีซี หรือ หน้าต่างไวนิล แบบช่องแสง โดยมีขนาดมาตรฐานดังนี้

win6     

ขนาดกว้าง x สูง = 60 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 80 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

ขนาดกว้าง x สูง = 90 ซม. x 100 ซม. หรือ 120 ซม.

 

ตัวอย่างภาพผลิตภัณฑ์หน้าต่างยูพีวีซี(uPVC window) ของบริษัท

winex1 winex2 winex9

winex3 winex4 winex5

winex6 winex7 winex8 

 

 

Last Updated on Sunday, 25 September 2011 16:48
 


บริษัท รีเจนท์ อินเตอร์ คอร์ป จำกัด.
14/1 หมู่ 5 ถนนลำลูกกาคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร.0-2569-1112 , 081-952-3482, 086-022-1688
โทรสาร 0-2569-1155
E-mail:info@regentinter.co.th
Copyright 2010 © regentinter.co.th all rights reserved.